ÁSZF / GDPR

Az oldal a Hírnök Média tulajdona, így jelen honlapra az egységes ÁSZF és Adatkezelési és Adatvédelmi Szabályzat vonatkozó részei érvényesek:

ÁSZF – Általános Szerződési Feltételek

Adatkezelési és Adatvédelmi Szabályzat


Az oldalra vonatkozó Kiemelt ÁSZF részlet (amely mellett az ÁSZF teljes  egésze vonatkozik a honlapra)

15. Kedvezmény honlap, kampány, játék / tized.hu 

15.1. A Hírnök Média, mint a tized.hu honlap tulajdonosa és üzemeltetője kizárólag egységes hirdetési, megjelenési lehetőséget, illetve felületet biztosít partnerei számára, így nem számít sem szervezőnek, sem lebonyolítónak.
15.2. Az oldalon megjelenő termékeket/szolgáltatásokat és kedvezményeket a Hirdető (továbbiakban Hirdető) biztosítja a Jelentkező (továbbiakban Jelentkező) részére.
15.3. A tized.hu weboldal többek között olyan felületet biztosít, ahol kedvezményt, kedvezményes terméket, vagy szolgáltatást biztosítanak a partnerek, hirdetők, amelynek célja a Hirdetőnek, vagyis a kedvezmény nyújtójának, a vásárlási lehetőség meghatározójának, játékszervező üzletének, forgalmának növelése.
15.4. A játék tétje lehetőség, kedvezmény, amely nem pénz, vagy tárgy, így értéke nem meghatározható, pénzre nem váltható,
15.5. A játék menetét a szabályzat (www.tized.hu/szabaly) határozza meg, amely az ÁSZF részét képezi, s a jelen ÁSZF elfogadásával együtt, illetve a jelentkezés elküldésével is elfogad a Jelentkező;
15.6.
15.6.1. A kedvezmény nem jár automatikusan! A kupon, vagy a Hírnök Média által kiállított ÁFÁS számla felmutatásával, illetve a feltételek maradéktalan megfelelésével, meghatározott díj befizetésével, határidők betartásával válhat jogosulttá a Hirdető által meghatározott határidőig.
15.6.2. A kedvezmény igénybevételét a honlapon történő megrendeléssel jelzi Jelentkező.
15.6.3. A beküldött adatok alapján a rendszer automatikusan kiállítja a díjbekérő nyomtatványt, amely tartalmazza a fizetési információkat, illetve lehetőséget biztosít az azonnali kártyás fizetésre.
15.6.4. A díjbekérő nyomtatvány nem helyettesíti az ÁFÁS számlát, így az nem lehet elfogadni a kedvezmény igénybevételére.
15.6.5 Amennyiben Hirdető elfogadja a díjbekérő nyomtatványt, a Hirdető kötelezett a számla kiegyenlítésére.
15.6.6. Fizetés után a rendszer automatikusan kiállítja az ÁFÁS számlát;
15.6.7. A kedvezmény igénybevételére a megrendelést biztosító oldalon szereplő információk szerint az ÁFÁS számla bemutatása jogosít.
15.6.8. A terméket / szolgáltatást megjelenítő, illetve a megrendelést biztosító oldalon szereplő információkat Hirdető a megrendeléssel, illetve az ÁSZF elfogadásával magára nézve is kötelezőnek tartja.
15.7. A kedvezmény lehetőségét a Hirdetők biztosítják, amelyért a megrendeléssel felelősséget vállalnak és a szabályzatot, illetve jelen ÁSZF teljes egészét magukra is kötelező érvényűnek tekintik. Üzemeltető, vagyis a Hírnök Média a hirdetések tartalmáért, a termékekért és szolgáltatásokért, azok minőségéért, illetve a kedvezményekért nem vállal felelősséget.
15.8. Üzemeltető a technikai háttér biztosításával, segítségnyújtással és információval segíti a folyamatos és szabályos működést a honlap látogatói és a Hirdetők számára.
15.8.1. Az adatok megadásával a Felhasználó, Játékos, a kedvezmények igénylője, illetve a honlapra látogatók, felhatalmazzák az Üzemeltetőt, mint Adatkezelőt, hogy az általuk megadott információkat, személyes adatokat az Adatfeldolgozónak, illetve a kedvezmény nyújtójának, a megrendelés teljesítőjének teljes mértékben átadja.
15.9. A sorsolást a Hirdető, vagyis a kedvezményes tárgy/szolgáltatás tulajdonosa, vagy megbízottja végzi az általa meghatározott módon, a visszaszámlálás végétől számított 72 órán belül.
15.10. Amennyiben Jelentkező a meghatározott időn túl jelez vissza, vagy nem kerül visszaigazolásra jelentkezése (technikai hiba, vagy egyéb tényezők miatt), vagy bármely okból elveszíti jogosultságát, esetleg Hirdető, vagy Üzemeltető törli, semmilyen kártérítésre nem tarthat igényt.
15.11 A kedvezmény lehetőségével kapcsolatban Hirdető és Üzemeltető megtesz mindent annak érdekében, hogy zökkenőmentesen történjen a teljes folyamat, viszont kizárnak minden olyan felelősséget, amely rajtuk kívülálló körülmények miatt, vagy technikai okokból, esetleg az internet más résztvevői által generált hiba miatt adódik.
15.12. A kedvezmény megszerzése által Jelentkező kizárólag az áru megvásárlásával, illetve szolgáltatás igénybevételével jogosult a kedvezményre. Azt készpénzre, vagy termékre, szolgáltatásra beváltani nem lehet! A kedvezménynek nincs anyagi, pénzben meghatározható értéke.
15.13. A jogosultság megszerzése, foglaló kifizetése, nem jár vásárlási kötelezettséggel.
15.14. Amennyiben a kedvezmény igénybevételére határidő van meghatározva, a határidőn túl, vagy annak hiányában, maximum 3 hónap után megszűnik a jogosultság.
15.15. Jelentkező és a kedvezmény igénybe vevője, megrendelője az adatai megadásával, illetve a jelentkezés, vagy megrendelés beküldésével hozzájárul adatai kezeléséhez, Hirdetőnek átadásához, annak nyilvánosan történő közléséhez, nyertesként közzétételéhez, nyertesek listáján történő szerepeltetéséhez, e-mail-es megkereséshez, nyeremény átvételének fényképes dokumentáláshoz, nevének és fotójának nyilvános megjelenítéséhez, amennyiben annak ellenkezőjét külön írásban nem kéri.
15.16. A megosztási kötelezettség nincs meghatározva, helyhez kötve. Az internet bármely – a megosztó által jogosan és törvényesen igénybe vehető – területén történhet, amelynek teljes felelősségét megosztó vállalja. A megosztás igazolásáról Játékos gondoskodik.
15.17. A hirdetések tartalmáért és a sorsolás bonyolításáért, a termék, vagy szolgáltatás biztosításáért, átadásáért teljes mértékben a Hirdető vállal felelősséget.
15.18. Üzemeltetőnek jogában áll indok nélkül megtagadni a megjelenést, vagy eltávolítani a hirdetést, terméket, szolgáltatást.
15.19. A jogosultság igénylését a foglaló befizetésével lehet megtenni a kiküldött díjbekérő alapján.
15.20. A jelentkezésre és befizetésre a díjbekérőn szereplő idő áll rendelkezésre, amelynek lejárta után, fizetés hiányában a jogosultság megszűnik és újabb név kerül sorsolásra.
15.21.
15.21.1. A foglaló a PTK. szerinti szabályozás alapján kerül kifizetésre, illetve visszatérítésre.
15.21.2. Amennyiben nyertes a kiküldött díjbekérő alapján kifizette a foglalót, a kedvezmény igénybevételére a kuponon meghatározott idő áll rendelkezésére.
15.21.3. Amennyiben nyertes meggondolja magát, vagy a határidőt túllépi a kifizetett foglaló visszatérítésére, illetve a visszatérítés igénylésére nem jogosult.
15.21.4. A szolgáltatás igénybevételének, vagy a termék átvételének Üzemeltető, vagyis a Hírnök Média hibájából történő elmaradása esetén az összeg duplája kerül visszafizetésre.
15.21.5. Technikai hiba, illetve nem Üzemeltető általi, vagy a felajánló/ Hirdető hibájából történő meghiúsulás esetén, Üzemeltető visszatéríti a foglaló teljes összegét.
15.22. A visszaigazolás hiánya, hibásan írt e-mail cím, spam, vagy bármely technikai probléma miatt Üzemeltető és Hirdető nem vállal felelősséget, annak kiderítése nem feladata.
15.23. A szolgáltatásoknál, termékeknél megrendelhető azonnali (10, 20, 30 stb. %) kedvezményt a Hirdetők által meghatározott mennyiségben és mértékben biztosítjuk a honlap látogatói számára, viszont Üzemeltető nem vállal felelősséget azok maradéktalan teljesítésére, a termék, vagy szolgáltatás minőségére. Az esetleges hibákért, vitás esetekért a Hírnök Média mint Üzemeltető / közvetítő, semmilyen felelősséget nem vállal. Az teljes mértékben Hirdető felelőssége.
15.24. A Hírnök Média mint üzemeltető és a Hirdetők mindent elkövetnek annak érdekében, hogy a vállalt kedvezményt biztosítsák, viszont amennyiben bármilyen okból meghiúsul a kedvezmény igénybevételének lehetősége, azért sem Üzemeltető, sem Hirdető nem vállal felelősséget, kártérítési kötelezettsége nem keletkezik, de mindent elkövetnek annak érdekében, hogy Jelentkezők ne érezzék magukat megkárosítva.
15. 25 Az azonnali kedvezmények megrendelése után a Megrendelőnek a meghatározott időn belül ki kell fizetni a díjbekkérőn szereplő foglaló összegét. A határidő leteltével, fizetés hiányában a jogosultság megszűnik és a termék, vagy szolgáltatás ismét megrendelhetővé, pályázhatóvá válik.
15.26. Az esetleges szállítás, postázás, vagy utazás, illetve egyéb költségek a Jelentkezőket terhelik.
15.27. A promóció, kampány, kedvezmény. illetve játék nem tartozik semmilyen közösségi oldalhoz, kizárólag a Hírnök Média üzemelteti.
15.31. A kedvezmény nyújtója a kedvezmény biztosításával, illetve a megjelenés megrendelésével jelen ÁSZF-ben foglaltakat elfogadja és önmagára nézve is kötelezőnek tartja.


Az alábbi ÁSZF minden, a Hírnök Média által készített, fenntartott, illetve üzemeltetett honlapra egységesen érvényes!


A honlap készítője, üzemeltetője: Hírnök Média Lapkiadó, Kereskedelmi és Szolgáltató Bt.
Székhely / Postacím:  2146 Mogyoród, Nagyhomoki út 10.

 Cégvezető / Főszerkesztő / Kiadásért felelős: Meggyesi Gyula   Telefon: 06-20-9359-952   E-mail: hirnok@hirnok.hu   Honlap: www.hirnok.hu
ADATKEZELÉSI NYILVÁNTARTÁSI SZÁMOK:
Weboldal üzemeltetés: 40 632
Webáruház üzemeltetés:40 633
Direkt marketing tevékenység, hírlevél küldés: 40 634
Belső internetes közösség kialakítása: 40 635
(Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv) 68.§ (6) bekezdése alapján.)

ÁSZF – Általános Szerződési / Felhasználási Feltételek – Honlap